Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień i zawieraniu umów oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 2. Definicje - ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

  a) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do zawierania wiążących umów, bądź jednostkę organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej zdolną do zawierania umów.

  b) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego.

  c) Sprzedawcy – 4HUNTING.PL  z/s ul. Nakielska 267, 85-391 Bydgoszcz, NIP: 967-061-14-20 

  d) Sklepie internetowym– należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę on-line serwis internetowy Sprzedawcy dostępny w domenie www.duzaryba.pl, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów.

  e) Towarze – należy przez to rozumieć produkty dostępne w ofercie zamieszczonej w Sklepie internetowym oferowane Klientowi przez Sprzedawcę do nabycia za pośrednictwem tego Sklepu internetowego

  f) Konsumencie - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy zawierane są w języku polskim.

 5. Wszystkie ceny Towarów podane na Stronie Internetowej zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.

 6. Wiążąca dla stron transakcji jest oferta oraz cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 7. Do działania systemu teleinformatycznego Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia informatycznego podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

 8. Usługi świadczone na rzecz Klienta przez Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie prowadzenia konta Klienta, przesyłania Newslettera oraz składania i przyjmowania zamówień.

Warunki składania zamówień i zawarcie umowy

 1. 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.

  2. Do złożenia zamówienia przez nowych Klientów konieczne jest dokonanie wyboru zamawianego Towaru

  poprzez umieszczenie jego w Koszyku klikając na przycisk „Dodaj do koszyka - z obowiązkiem zapłaty”, a

  następnie założenia konta poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie internetowym

  w szczególności poprzez:

  a) podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail)

  b) wskazanie hasła do konta (min. 5 znaków)

  c) wskazanie imienia, nazwiska oraz płci,

  d) wskazanie adresu dostawy, jeżeli Klient nie posiada konta lub jest inny niż został podany przez Klienta w

  formularzu rejestracji Konta;

  e) w przypadku przedsiębiorców wskazanie dodatkowo oznaczenia firmy przedsiębiorcy oraz jego NIP.

  f) dokonanie wyboru sposobu dostawy i płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji;

  g) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią oraz

  jej akceptacji poprzez zaznaczenia „krzyżykiem” pola przy treści oświadczenia w tym przedmiocie;

  h) złożenia oświadczenia wiedzy, iż Klient został poinformowany o tym, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą

  obowiązek zapłaty poprzez zaznaczenia „krzyżykiem” pola przy oświadczenia w tym przedmiocie;

  i) złożenia oświadczenia wiedzy o tym, iż Klient został poinformowany o przysługującym Konsumentowi prawie

  odstąpienia od umowy stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

  poprzez zaznaczenie „krzyżykiem” pola przy treści oświadczenia w tym przedmiocie;

  j) złożenia oświadczenia wiedzy o tym, iż w przypadku realizacji z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa

  powyżej, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, poprzez zaznaczenie „krzyżykiem” pola przy treści

  oświadczenia w tym przedmiocie.

  k) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody, na przekazanie Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na

  odległość, w tym w zakresie informacji określonych treścią art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach

  konsumenta mailem na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Konsumenta przy założeniu konta w

  Sklepie internetowym Sprzedającego.

  3. W przypadku Klientów posiadających konto w sklepie internetowym i po zalogowaniu się na to konto, do

  złożenia zamówienia wymagane jest dokonanie wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w

  Koszyku klikając na przycisk „Dodaj do koszyka - z obowiązkiem zapłaty”, a następnie wypełnienie

  elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie internetowym w szczególności w zakresie danych i

  oświadczeń wymienionych pod literami od f) do k) w punkcie 2. powyżej. W przypadku, gdy dostawa

  zamawianego towaru ma nastąpić na inny adres dostawy niż wskazany przy dokonaniu przez Klienta rejestracji

  konta, wymagane jest dodatkowo wskazanie tego adresu dostawy.

  4. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące metody wysyłek/dostawy oraz płatności za zamówione Towary:

  - Dostawa za pośrednictwem Operatora Pocztowego InPost (priorytet) - za przedpłatą dokonaną na rachunek

  bankowy Sprzedającego numer  98 1140 2004 0000 3102 7492 2449  – dostawa 3-4 dni od dnia nadania przesyłki.

  Koszt dostawy 7,50 zł brutto

  - Dostawa za pośrednictwem Operatora Pocztowego InPost (paczkomat) - za przedpłatą dokonaną na rachunek

  bankowy Sprzedającego numer  98 1140 2004 0000 3102 7492 2449  – dostawa 3-4 dni od dnia nadania przesyłki.

  Koszt dostawy 10,00 zł brutto;

  - Dostawa za pośrednictwem DPD (kuriera) i za przedpłatą dokonaną na rachunek bankowy Sprzedającego numer

  98 1140 2004 0000 3102 7492 2449 – dostawa maksymalnie 2 dni robocze od dnia nadania przesyłki.

  Koszt dostawy 17,00 zł brutto;

  - Dostawa za pośrednictwem DPD (kuriera)i za pobraniem – dostawa w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.

  Koszt dostawy 21,00 zł brutto;

  - Dostawa za pośrednictwem PEKAES (kuriera) i za przedpłatą dokonaną na rachunek bankowy Sprzedającego

  numer 98 1140 2004 0000 3102 7492 2449 – dostawa maksymalnie 2 dni robocze od dnia nadania przesyłki

 1. Koszt dostawy 70,00 zł brutto

  - Dostawa za pośrednictwem PEKAES (kuriera)i za pobraniem – dostawa w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.

  Koszt dostawy 130,00 zł brutto;

 1. Opisane powyżej terminy doręczenia przesyłek są terminami określonymi przez przewoźników.

  Przy wyborze opcji dostawy i płatności za pobraniem, za przesyłkę płacicie Państwo kurierowi przy odbiorze paczki.

  5. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym

  zamówieniem.

  6. Wszystkie paczki wysyłane pocztą kurierską są ubezpieczone.

  7. Operatorem Pocztowym InPost realizowane są przesyłki w dwóch opcjach:

  a) list polecony priorytetowy – przesyłki wyłącznie o wadze do 2 kg,

  mieszczące się w wymiarach 6 x 36 x 26 cm i wartości przesyłki nie przekraczającej 200,00 zł .

  b) paczkomat – przesyłki wyłącznie o wadze do 10 kg, mieszczące się w wymiarach 41 x 38 x 64 cm

  i wartości przesyłki nie przekraczającej 4999,00 zł .

  8. Za pośrednictwem kuriera DPD realizowane są przesyłki do wagi 30 kg i długość najdłuższego elementu

 1. przesyłki nie może przekraczać 195 cm.

  W przypadku możliwości rozłożenia przesyłki na kolejne paczki nie przekraczające 30 kg,

  za każde dodatkowe 30 kg przesyłki naliczana jest dodatkowa opłata w kwocie 17,00 zł brutto.

  Wszystkie przesyłki o wadze przekraczającej 30 kg i braku możliwości rozbicia na wielokrotność paczek o

  wadze 30 kg wysyłane są kurierem PEKAES.

 1. 9. Wybierając płatność za zamawiany Towar w formie przedpłaty, Sprzedawca prosi o dokonanie przelewu dopiero

  po potwierdzeniu przez Sprzedawcę potwierdzenia realizacji zamówienia. Potwierdzenie musi być podpisane

  imiennie przez obsługę Sklepu.

  W przypadku chwilowego braku zamówionego produktu na naszym magazynie, gdy paczka będzie gotowa do

  wysłania, Sprzedający prześle Klientowi informację z prośbą o dokonanie przelewu.

  W przypadku zamówień dla instytucji Sprzedawca wystawia na życzenie klienta fakturę VAT PRO FORMA.

  10. Zarówno w przypadku wyboru formy płatności jako przedpłaty, jak i w przypadku formy płatności w formie za

  pobraniem, zapłata za dostawę Towaru obejmuje zapłatę ceny Towaru podatnej w Sklepie Internetowym oraz

  podany w ust. 4 powyżej koszt dostawy w wysokości zależnej od wybranej metody dostawy oraz płatności.

  11. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim

  postanowienia.

  12. Złożenie przez Klienta oferty zakupu Towaru w Sklepie internetowym następuje w momencie kliknięcia przez

  Klienta ikony „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i stanowi jednocześnie złożenie zamówienia na Towar objęty

  treścią zamówienia.

  13. Po złożeniu zamówienia na określony Towar lub na określone Towary zgodnie z procedurą oraz kolejnymi

  krokami wskazanymi w serwisie internetowym Sprzedawcy oraz wysłaniu tego zamówienia droga elektroniczną

  za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient otrzymuje od Sprzedawcy na wskazany przez Klienta adres

  emailowy potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do

  Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

  14. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-mail na

  podany przez Klienta adres e-mailowy potwierdzenie realizacji zamówienia.

  15. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Sprzedawca

  niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, zaś Klient ma prawo wyboru czy zrealizuje zamówienie tylko w części

  czy rezygnuje z zamówienia.

  16. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysyłki Towaru do Klienta.

  Korekty można dokonać wysyłając e-mail na adres kontakt@4hunting.pl, lub kontaktując się pod numerem

  telefonu/faksu +48 52 379 66 11. Dokonując korekty Klient winien wskazać numer zamówienia. Powyższe

  obejmuje także prawo Klienta do całkowitego anulowania zamówienia Towaru.

  17. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny

  lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych Klienta. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość

  anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem zgodnie z danymi

  kontaktowymi/adresowymi podanymi prze Klienta w procesie rejestracji.

 

Realizacja zamówienia

 1. Po potwierdzeniu realizacji zamówienia oraz otrzymaniu zapłaty wyłącznie w przypadku wyboru opcji dokonania płatności za zamówiony Towar w formie przedpłaty, Sprzedawca niezwłocznie rozpocznie wysyłkę zamówionego Towaru do Klienta. W przypadku wyboru przez Klienta jako metody płatności – za pobraniem, Sprzedawca niezwłocznie rozpocznie wysyłkę zamówionego Towaru do Klienta po przesłaniu do Klienta na podany przez niego adres potwierdzenia realizacji zamówienia.

  2. W przypadku Towarów dostępnych w magazynie Sprzedającego, wykonanie zawartej umowy nastąpi najpóźniej w terminie 72 godzin licząc od daty złożenia zamówienia. W przypadku natomiast, gdy realizacja zamówienia będzie wymagała zamówienia przez Sprzedającego Towaru u dostawcy Sprzedającego, wykonanie zawartej umowy nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty złożenia zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 dni licząc od daty złożenia zamówienia.

  3. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar

  4. Na życzenie Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT

  5. Dowodem zakupu. w przypadku Klientów będących Konsumentami, jest paragon lub faktura VAT.

  6. Dowodem zakupu dla Klientów nie będących Konsumentami jest faktura VAT.

Sposób dostawy Towaru

1. Zamówiony Towar dostarczany jest zgodnie z wyborem Klienta dokonanym przy składaniu zamówienia na dostawę Towaru, bądź to przez firmę kurierską DPD bądź to Operatora Pocztowego InPost.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki bez sporządzenia w obecności kuriera protokołu szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym pod numerem telefonu + 48 52 379 66 11 (pn.- pt. 8.00-18.00) w celu wyjaśnienia sprawy.

Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

1 Klient zobowiązany jest stosować się do załączonych do Towaru zasad użytkowania, konserwacji i

pielęgnacji.

2. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad.

3. Względem Klientów Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556-576

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.).

Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowym.

4. Jeżeli Klient nie wskaże inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem i rozpatrzy

jego reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację Sprzedawcy

- na adres: 4HUNTING ul. Nakielska 267, 85-391 Bydgoszcz,

- pod numerem telefonu, + 48 52 379 66 11 (pn.- pt. 10.00-18.00);

- pod numerem faksu + 48 52 379 66 11

lub poczty elektronicznej (e-mail) kontakt@4hunting.pl

zawierającą co najmniej następujące dane:

- dane reklamującego – imię i nazwisko, adres zamieszkania i ewentualnie adres e-mail,

- datę nabycia Towaru,

- opisaną wadę,

- żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz wskazać w jaki sposób ma zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Gotowy formularz reklamacyjny do wypełnienia, stanowiący wyłącznie formę ułatwienia, Klient może otrzymać na wskazany adres e-mail kontaktując się ze Sprzedawcą.

6. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient winien przesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem

jego zakupu na adres 4HUNTING ul. Nakielska 267, 85-391 Bydgoszcz.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może

skontaktować się w celu uzyskania wyjaśnień ze Sprzedawcą pod numerem telefonu + 48 52 379 66 11 (pn.-

pt. 10.00-18.00).

 

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827)

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez

podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji

o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w formie rekomendowanego

pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail)).

Oświadczenie Konsumenta może być sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać

wola jednoznacznego odstąpienia od umowy sprzedaży. Oświadczenie w szczególności powinno wskazywać

imię i nazwisko Konsumenta, numer umowy/zamówienia, wskazanie Towaru, od którego zakupu odstępuje

Konsument. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby

składającej oświadczenie.

3. Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może posłużyć się oświadczeniem, które

zostało mu dostarczone wraz z zakupionym Towarem. Konsument może również za pośrednictwem Infolinii

otrzymać na adres swojej poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o

odstąpieniu od umowy jest dostępny również na stronie www.4hunting.pl

4. Posłużenie się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta nie jest obowiązkowe.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy również pocztą, faksem, mailem do

Sprzedawcy adres do doręczeń: 4HUNTING ul. Nakielska 267, 85-391

Bydgoszcz , pod numerem faksu + 48 52 379 66 11 (pn.- pt. 10.00 – 18.00) lub poczty elektronicznej (e-mail)

kontakt@4hunting.pl

6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dniu od dnia, w którym Konsument wszedł w

posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta weszła w

posiadanie Towaru. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Sprzedawcy

przed upływem wskazanego terminu.

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą

wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy.

8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą. W takiej sytuacji

Konsument zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru wraz z oryginalnymi metkami

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłane do

magazynu na adres: 4HUNTING ul. Nakielska 267, 85-391 Bydgoszcz,

w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania wskazanego terminu

wystarczy przed jego upływem odesłanie zakupionego Towaru. Konsument ponosi bezpośrednie koszty

zwrotu Towaru. Przesyłki ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą

przyjmowane przez Sprzedawcę. W przypadku zwrotu Towaru prosimy o dopisek na paczce „zwrot”.

9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Konsumentowi zwrócone zostaną wszystkie otrzymane od

Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14

dni od dnia, w którym Sprzedawca poinformowany został o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa

odstąpienia od umowy, pod warunkiem otrzymania od Konsumenta z powrotem zakupionego Towaru nie

noszącego śladów użytkowania. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów

płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie

zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się jednak dla Sprzedawcy z ponoszeniem

dodatkowych opłat; w każdym jednak przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym

zwrotem.

10. Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest odpowiedzialny za

zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny

do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania.

11. Warunki określone w ustępie poprzedzającym mają także zastosowanie, gdy Konsument zwraca Towar w

celu wymiany go na inny rozmiar czy kolor. Dodatkowo prosimy o bezpośredni kontakt e-mailowy:

sklep@duzaryba.pl lub telefoniczny +48 52 379 66 11 w celu ustalenia szczegółów danego towaru (np.

koloru, rozmiaru) do ponownej wysyłki. Prosimy o dopisek na paczce "wymiana".

 

Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca informuje, iż ochrona danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane

adresowe, dane bankowe, hasło i numer telefonu jest dla niego sprawą bardzo ważną, i dlatego gwarantuje on

poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji

zamówienia.

3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych

wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie

kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru, przy czym przekazane

Sprzedawcy dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy

wysyłki.

4. Dane osobowe są gromadzone ze starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby

do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z

1997r. nr 133 poz. 883).

5. Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do swoich danych za pośrednictwem Sklepu

internetowego, do ich korekty oraz do ich usunięcia i żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

6. Administratorem danych osobowych przekazywanych Sprzedającemu jest Przemysław Janikowski.

7. Szczegółowe zasady ochrony i udostępnienia danych osobowych reguluje polityka prywatności, stanowiąca

załącznik do Regulaminu.

Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogę elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.

1. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu

internetowego.

2. Do zawarcia umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego usługi drogą

elektroniczną w zakresie:

a) prowadzenia Konta – niezbędne jest założenia Konta na zasadach określonych w Sklepie internetowym.

Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z usługi prowadzenia Konta poprzez wypowiedzenie umowy ze

skutkiem natychmiastowym, polegające na zaznaczeniu pola „Usuń” w podstronie „Zaloguj się”. W tym

przypadku Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne.

Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie.

b) przesyłania Newslettera - w przypadku Klientów, którzy posiadają lub zakładają Konto, niezbędne jest

dodatkowe zaznaczenie opcji „Zapisz się na nasz newsletter”. Podanie danych zaznaczonych gwiazdką jest

obowiązkowe. Klient może zrezygnować z takiej usługi w każdej chwili poprzez wypowiedzenie umowy ze

skutkiem natychmiastowym polegające na zaznaczenie pola „Rezygnuję z Newslettera” na podstronie

„Zaloguj się”;

3. Klient ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego oraz świadczonych przez

Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać zgłoszona Sprzedawcy przez Klienta

poprzez wysłanie jej pocztą na adres: 4HUNTING ul. Nakielska 267,

85-391 Bydgoszcz, pod numerem telefonu, + 48 52 379 66 11 (pn.- pt. 10.00-18.00);

numerem faksu +48 52 379 66 11 lub poczty elektronicznej (e-mail) sklep@duzaryba.pl.

Termin do rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni i jest liczony począwszy od daty jej zgłoszenia.

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie

powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

Opisana w niniejszym punkcie procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi

za wady Towarów zakupionych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Konsument ma także prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną - prowadzenie

Konta lub otrzymywanie Newslettera – na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania

jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy pocztą,

faksem, e- mailem do 4HUNTING ul. Nakielska 267, 85-391 Bydgoszcz,

pod numerem telefonu, + 48 52 379 66 11 (pn.- pt. 10.00-18.00); numerem faksu +48 52 379 66 11 lub

poczty elektronicznej (email) kontakt@4hunting.pl.

Powyższe nie wyłącza uprawnień opisanych w punkcie 2 powyżej.

5. Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych

zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Sklepu

Internetowego.

Prawa autorskie i pokrewne

1. Wszelkie treści zamieszczane na Stronie internetowej Sprzedawcy, włącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką

są wyłączną własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego

użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela,

powielane, zmieniane itp.

Wyłączenie odpowiedzialności

Korzystanie z serwisu w sposób inny niż przeglądanie oferty Sprzedawcy oraz dokonywania zakupu Towarów i czynności z tym związanych, a także pobieranie plików i innych treści ze Sklepu Internetowego odbywa się na odpowiedzialność Klienta i Sprzedawca nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku takiego korzystania ze Strony internetowej.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin, pod warunkiem jego akceptacji przez Klienta przy składaniu zamówienia na Towar, stanowi

integralną część zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży i może być zmieniany jedynie

za wyraźnym porozumieniem stron.

2. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta

zamówienia.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w

terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu

internetowego Sprzedającego. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sklepu internetowego sprzedawca

zobowiązany jest powiadomić Klientów dołączając nową treść Regulaminu. Powiadomienia o nowej treści

Regulaminu będą wysłane do Klientów na ostatnio wskazany przez nich adres ich poczty elektronicznej na

co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści zmian

zapisów Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy na świadczenie usług drogą

elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie

każdorazowej zmiany zapisów Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu

obowiązujących w dniu złożenia zamówienia i tym samym zmiany zapisów Regulaminu nie mogą naruszać

praw Klientów, które nabyli przed datą wejścia w życie zmiany zapisów Regulaminu.

4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w

Regulaminie, jest prawo polskie.

5. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zamówieniem Towarów przez Klienta u Sprzedawcy strony

będą starały się rozstrzygnąć w drodze polubownej.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu